Unieke kleiklinkers Antraciet
 • COLLECTIE
 • KLEUR
 • FORMAAT
Terug naar overzicht

Antraciet

VERWERKINGSTIPS PRIVATE WERKEN

 

Fundering

De funderingswerken vat u aan op stevige grond, om latere verzakkingen te vermijden.
 
Indien de bovenlaag losse grond is, graaft u deze uit tot de onderliggende vaste grond bereikt is.
 
De uitgegraven dikte kan u deels opvullen met fijne steenslag, die verdicht wordt.
 
Hierboven plaatst u een funderingslaag van

 • ca 15 cm zandcement voor bereden oppervlaktes (oprit)
 • ca 10 cm zandcement voor niet bereden verharding (paden, terrassen) 

De zand-cementbinding bestaat uit 150 tot 200 kg cement voor 1m³ grof zand.

De fundering van zandcement wordt steeds aangetrild.

naar boven

Plaatsen  

 
De kleiklinkers kunnen dan worden geplaatst
 • op een straatlaag  
 • óf rechtstreeks op de verse (!) zandcementlaag
 • óf op een verharde zandcementbedding met een extra bovenopliggende laag van enkele cm (na verdichting max. 30 mm) van een zuivere zandsoort (bij voorkeur van een hard of scherp materiaal) of verse zandcement

Om een vooropgesteld legpatroon te verkrijgen plaatst u kleiklinkers met een kleine voeg, volgens de lijn van een op regelmatige afstand opgespannen rij-koord.
 
Als afwerking kan u het verband na het plaatsen, waar nuttig, nog wat bijsturen met een fijn staafvoorwerp of fijne spade.
   
 

naar boven

Invoegen

Vóór het trillen vult u de voegen tussen de klinkers met zand en borstelt u het zand reeds goed in de voegen. Hiervoor kan u rivierzand gebruiken. Ook een iets grofkorreliger brekerzand is zeer geschikt. De combinatie van beiden, een grofkorreliger brekerzand nadien afgezand met een fijner zand, biedt een optimale voegvulling. Invoegen met brekerzand biedt ook de mogelijkheid een zandkleur te kiezen dat zeer dicht bij de kleur van de kleiklinkers aanleunt. 
 
 
 

Invoegen met cement

Kleiklinkers geplaatst met een voeg

 

 • De mortel-pap bestaat uit zand, cement (25%) en water.
 • Gebruik best cement P32,5 (vroegere P-30) – deze zal zich minder snel vasthechten op de klinkers dan P42,5 (vroegere P-40)
 • De mortel-pap is vloeibaar als deeg.
 • Giet de mortel-pap uit over het klinkervlak.
 • Vul met een straatveger alle voegen op met mortel-pap.
 • Klop de klinkers met de hamer in een zand-cement-bed. 
 • De voegbreedte is nodig om een rechtlijnig patroon te bekomen, en kan bij ‘Ancienne Belgique’ Kleiklinkers tot 15 mm bedragen. 
 • TIP: Span een draad! 
 • Door met wat water te besproeien kan u de mortel-pap haast volledig in de voegen vegen.
 • Laat nu de mortel-pap stijven in de voegen.
 • Om te voorkomen dat de restanten van de mortel-pap die op de klinkers blijven liggen zich beginnen te hechten, blijft u best om de ca 15’ de ingepapte klinkers zachtjes besproeien: zo zullen de restanten ook meer en meer in de voegen lopen.
 • Na ca 30’ (droog en warm weer iets minder - vochtig en koud weer iets meer) moet de voegmortel voldoende gehard zijn om dan de klinkers volledig mooi te sproeien: dit doet u onder een vloeiende armbeweging en met een zeer zachte straal om te voorkomen dat de voegmortel er terug wordt uitgespoten. 
 • TIP: Spoel de werkschoenen vooraf zorgvuldig af om geen cementrestanten mee te dragen op de klinkers.
 • Een collega voert het overtollige water af met een propere straatveger.
 • Hij die sproeit doet de laatste actie: de veger komt dus vóór de sproeier.
 • Niet van toepassing voor bereden toepassingen
 • Het toevoegen van een mortelverbeteraar zorgt voor een meer flexibele voegmortel en betere hechting met de kleiklinkers.

naar boven

  
Kleiklinkers geplaatst zonder voeg

 

 • Maak eerst de klinkers goed nat. 
 • De mortelkuip bestaat uit 15 schoppen rijnzand en 25 kg cement, aangelengd met 4 emmers water.
 • Incementeren.
 • Dan onmiddellijk afspuiten met een tuinslang.
 • Bestrooi tenslotte met wit zand en veeg op om extra te reinigen en kleine gaatjes te vullen.

naar boven

 

Trillen

De kleiklinkers worden dan met een trilplaat in het zandbed getrild, zodat het bovenvlak effen komt te liggen.
 
 
De trilplaat wordt voorzien van een beschermende mat of materie.

 

naar boven

Afwatering

Voorzie steeds een helling van 2%. Voor paden plaatst u de klinkers best wat bol, voor een goede afwatering langs beide zijden.  
 

naar boven

Kantopsluiting
 

De kanten dient u als eerste aan te maken. Hiervoor kan u klinkers verticaal vast metselen in de bodem. De boordklinkers legt u steeds lager dan de bestrating, om de waterafvoer niet te hinderen. De boordklinkers kunnen ook steeds verstevigd worden met een licht verzonken geplaatste betonborduur of een opsluiting uit andere materialen. 
 
 

naar boven

Metselen van treden
 

 

Voor treden kan u best de kleiklinkers metselen met een voeg. 
 
Ga uiterst zorgvuldig te werk, zodat geen cementresten blijven kleven. 
 
TIP: Dek metsel- en voegwerk preventief af bij kans op regen.
 

naar boven

Verzagen van passtukken

Passtukken worden best gezaagd, met een tafelzaag en stromend water.
 
Gezien de hardheid van onze kleiklinkers dient u een gepast zaagblad te gebruiken.
 
Volgende diamantzaagbladen geven een goed rendement:

Droog zagen * diamantzaag type EBL – gamma: Secur Extra diam. 230
* diamantzaag type SB  – gamma: Secur diam. 230
Nat zagen * diamantzaag type TSS20: diam. 350
* diamantzaag type EB-T: diam. 350 

» o.a. Merk Tyrolit, voor verdelers kan u steeds bellen naar 02/521.62.04.

 

naar boven

Onderhoud

Dankzij hun uitzonderlijke hardheid kan u de kleiklinkers onder hoge druk afspuiten, zonder de textuur aan te tasten. Indien nodig kan u opnieuw zand in de voegen vegen. Preventief behandelen met een verdunning van bleekwater is mogelijk. Let hierbij evenwel op voor de aanwezige beplanting.
 
Bij getrommelde klinkers kunnen na het plaatsen nog tijdelijk stukken loskomen.

naar boven