nature7 brick I

NATURE7 Brick I 

Afmetingen (L x B x H): ca. 224 x 73 x 54 mm

Dimensions (L x L x H): ca. 224 x 73 x 54 mm

Kleur: bruin in de massa met een genuanceerd bruin-zwart oppervlaktekleur . Door de natuurlijke reductie met steenkool hebben sommige gevelstenen een licht veldbrand -aspect en bevatten een aantal zichtzijden van de steen steenkoolresten en sporen van de manuele zetwijze.  

Couleur: La couleur en masse est brune avec une couleur noir-brun nuancé sur la surface. Quelques briques ont un léger aspect veldbrand à cause de la réduction naturelle au charbon.      

REFERENTIES - REFERENCES