nature7 brick N

NATURE7 Brick N 

Afmetingen (L x B x H): ca. 224 x 73 x 54 mm

Dimensions (L x L x H): ca. 224 x 73 x 54 mm

Kleur: De kleur in de massa is bruin-rood en gaat van aubergine-rood tot rood-bruin. Door de natuurlijke reductie met steenkool hebben sommige gevelstenen een licht veldbrand -aspect en bevatten een aantal zichtzijden van de steen steenkoolresten en sporen van de manuele zetwijze. 

Couleur: La couleur en masse est brun-rouge et va de rouge-aubergine jusqu’à rouge-brun. Quelques briques ont un léger aspect veldbrand irrégulier à cause de la réduction naturelle au charbon.     

REFERENTIES - REFERENCES