nature7 brick R

NATURE7 Brick R 

Afmetingen (L x B x H): ca. 224 x 73 x 54 mm

Dimensions (L x L x H): ca. 224 x 73 x 54 mm

Kleur: De kleur is  overwegend grijs in de massa. Door de natuurlijke reductie met steenkool hebben sommige gevelstenen een licht veldbrand -aspect met kleurschakeringen die kunnen gaan van licht-grijs naar zwart-grijs en bevatten een aantal zichtzijden van de steen steenkoolresten en sporen van de manuele zetwijze.  

Couleur: La couleur en masse est pour la plupart gris. Les briques ont un aspect veldbrand irrégulier à cause de la réduction naturelle au charbon avec des nuances en couleur allant de gris clair à noir-gris. 

REFERENTIES - REFERENCES