Sociale woningbouw met Vande Moortel
Terug naar overzicht

Sociale woningbouw met Vande Moortel

Sociale woningbouw met Vande Moortel

De ideale partner voor duurzaamheid en kwaliteit

Sociaal wonen staat voor kwalitatieve huisvestingsprojecten tegen een betaalbare prijs. Meer dan enkel op ecologisch bouwen ligt de nadruk al enige tijd op duurzaam bouwen. Er wordt gestreefd naar een hoge standaardkwaliteit en de creatie van meerwaarde.  Steenbakkerij Vande Moortel is op meer dan één manier de ideale partner en bondgenoot voor het realiseren van deze projecten.  

Kwaliteit: Algemeen staat de merknaam Vande Moortel voor een gamma stenen met de juiste wateropname, een hoge vorstweerstand en de correcte prijs-kwaliteitverhouding.  Met de stijging in het aanbod van stenen in het ecologische 7-formaat, is deze verhouding alleen maar geoptimaliseerd. Dit formaat biedt niet enkel meer ruimte voor isolatie, maar verhoogt tevens de productiecapaciteit terwijl de hoeveelheid grondstoffen en energie ongewijzigd blijft.

Duurzaam: Ons gamma ontleent zijn specifieke karakter aan de alluviale klei die ontgonnen wordt langs de schelde in de directe omgeving van de steenbakkerij. Bij de productie worden er enkel natuurlijke grondstoffen gebruikt.  De grondstoffen die we niet zelf ontginnen worden aangevoerd per schip. Ook het energieverbruik binnen het productieproces is volledig geoptimaliseerd. Energieverlies bij het opstarten en stilleggen van de installaties wordt vermeden door een continue productie in tunnelovens en de warmte die vrijkomt wordt gebruikt voor het opwarmen van de droogkamers. 

De impact op het milieu wordt voortdurend teruggedrongen en staat al lang op een zeer laag niveau.  Dit gaat niet enkel om de grondstoffen… Zo worden de emissiegassen volledig geneutraliseerd door middel van rookgasreinigers en wordt enkel oppervlaktewater gebruikt binnen een gesloten  circuit. 

Sociaal: Als Belgische onderneming stelt steenbakkerij Vande Moortel  96 werknemers te werk. Samen met onze grondstoffen maakt dit ons gamma puur Belgisch. Voor toekomstige generaties worden alle ontginningsgronden omgevormd tot recreatief natuurdomein. Steenbakkerij Vande Moortel streeft ernaar steeds een belangrijke maatschappelijke rol te spelen.