GevelstenenBrick V

Technische informatie

Kleur omschrijving
De kleur is zacht oranje-rood in de massa met een onregelmatige beigewitte oppervlaktetextuur.
Afmeting (L x B x H)
ca. 228x75x55 mm (LxBxH)
Aantal / m² met een traditionele voeg
63 (12 mm)
Aantal / m² met een dunne voeg
71 (6 mm)
Afmeting 2
ca. 215x100x65 mm (LxBxH) - Op aanvraag > 2000 m²

reportage Brick V

WZC Booghuys in het stadscentrum van Leuven biedt rust aan bewoners met dementie

WZC Booghuys in het stadscentrum van Leuven biedt rust aan bewoners met dementie

Ecologische Brick V gevelsteen zorgt voor samenhang in het straatbeeld

Het project ‘Booghuys’ ligt in het centrum van Leuven en biedt plaats aan 72 bewoners met dementie. Stedenbouwkundig past de nieuwbouw zich in het straatbeeld aan de Vlamingenstraat. Aan de achterzijde waaiert het gebouw uit in de bestaande semipublieke groenzone met zijn karakteristieke hoogstammen. Voor- en achterzijde zijn in deze flou. Zo zijn er doorheen de site een aantal routes gecreëerd zodat het geheel doorwaadbaar wordt.

Contrastrijke gevelstructuur mede dankzij geelbruine Nature7 Brick V

Contrastrijke gevelstructuur mede dankzij geelbruine Nature7 Brick V

Modern appartementsgebouw met uitgekiend design

Het appartementsgebouw is opgetrokken op een zeer smal perceel welke de overgang vormt tussen enerzijds een grootschalig gebouw uit de jaren 60 en een typisch hoekpand in een authentieke dwarsstraat op de stadsring.  

Repetitie van stijlelementen uit bedrijfslogo versterken het imago én de architectuur

Repetitie van stijlelementen uit bedrijfslogo versterken het imago én de architectuur

Hand-Made Nature7 Brick V biedt antwoord op duurzaamheid en ambachtelijke, frisse look

Bij aanvang van het project ‘Tuureluur’ werd op het bouwterrein het bestaande pand, een uitvaartcentrum gesloopt. De indeling, sfeer en bouwfysische toestand lieten geen renovatie toe.

Eyecatcher van formaat met speelse baksteenmix als hoofdingrediënt

Eyecatcher van formaat met speelse baksteenmix als hoofdingrediënt

Gebouw met zes sociale woningen in Tielt

Een relatief eenvoudig programma vormt de basis voor dit bescheiden woonproject: het bouwen van zes sociale huurappartementen in Tielt. De verkavelingsvoorschriften zijn stringent: een kroonlijsthoogte tot 6,50 m, een maximale nokhoogte tot 11,5m en een dakhelling tussen 25° en 45°.

Referenties

Zoek volgens gemeente

Referentie lijst Brick V
Postcode Stad Straat Metselverband Voeg Voegkleur Raam Dakbedekking Opmerkingen
9840 De Pinte 't Kruisken 38 Wildverband 6 mm hout zwarte tegelpan villa
9070 Destelbergen Damstraat Wildverband 6 mm
2180 Ekeren hoek Groot Hagelkruis - Ferdinand Verbiesstraat Wildverband 6 mm Bruin zwart plat appartement - combinatie beton
9000 Gent hoek Brusselsepoortstr - Ommegangstr Klezorenverband 6 mm zwart plat appartement
9000 Gent Nadine Crappéstraat Wildverband 6 mm plat appartement-cominatie beton
9000 Gent Raymonde de Larochelaan 13-15 Wildverband 6 mm zwart plat appartement
9000 Gent Sint-Amandsstraat Wildverband 6 mm wit plat appartement - combinatie beton
9000 Gent Tentoonstellingslaan 106 Klezorenverband 6 mm zwart plat appartement
9052 Gentbrugge Rute Wildverband 10 mm Gebroken wit zwart plat appartement
9550 Herzele Droogloods Wildverband 12 mm Creme wit plat appartementen
Print alle

Verwerkingstips

Voorbereiding werf

Kwalitatief en mooi metselwerk nastreven, begint bij het opslaan van de aangevoerde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, en beschermd tegen regen en opspattend vuil.

De gevelstenen worden vervaardigd uit de natuurlijke grondstof klei. Dit houdt in dat er tussen de opeenvolgende producties van eenzelfde steensoort kleur en maatverschillen mogelijk zijn.

Dit kan zo veel mogelijk vermeden worden dankzij volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Een bestelling behelst de totale hoeveelheid nodig voor de betreffende werf. Zo kan deze voorbehouden worden uit éénzelfde productierun.
 • Bij afroep laat men meteen de totale hoeveelheid stenen leveren. Indien de levering toch in meerdere keren moet gebeuren, worden steeds een aantal pakken uit de vorige levering met een aantal pakken uit de nieuwe levering gemengd. Dit wordt ook sterk aangeraden in geval van een nabestelling.
 • De gevelstenen neemt men diagonaal van boven naar onder uit de pakken.
 • Gevelstenen uit minimum vijf verschillende pakken simultaan mengen en verwerken.
 • Voor het uitpassen met gevelstenen op de werf neemt men eenheden uit de levering effectief bestemd voor deze werf. Men mag hiervoor niet louter rekenen met de theoretische afmetingen van de betreffende gevelsteen, en ook geen stalen gebruiken van een andere dan de voor deze werf voorbehouden productierun.
 • Vóór aanvang van de metselwerken, controleert men de leveringen visueel om eventuele niet-conformiteiten op te merken.
 • Bij vriesweer niet metselen of het ‘verse’ metselwerk beschermen met isolerende matten, om vorstschade aan de mortel te voorkomen. 
 • Bij aanhoudend droog en warm weer bevochtigt men licht het ‘verse’ metselwerk om te vermijden dat de mortel te snel uitdroogt.
 • Bij neerslag niet metselen om uitspoelen van mortel op de gevel te vermijden.

Metselen met Brick 7

Kantelen van de baksteen

Het beste resultaat bekomt men door de Brick 7 eerst vooraan neer te leggen en dan nauwgezet naar de achterzijde van het gevelvlak toe te kantelen. Zo drukken we de mortel samen naar de binnenzijde van het spouwblad.

Aanbrengen legmortel en voegmortel

Bij het aanbrengen van de voegmortel ervoor zorgen dat de legmortel (bij een klassieke voeg) en de dun- of lijmmortel (bij een dunne voeg) voldoende over de breedte van de steen wordt aangebracht, minimaal 5 cm. Men dient er wel steeds op toe te zien dat achterzijde van het buitenspouwblad vrij is van mortelresten en deze indien nodig af te strijken. Dit om contactpunten met de isolatie of het binnenspouwblad te vermijden. Bij navoegen moet er voldoende ruimte zijn voor het aanbrengen van een stevige afwerkingsvoeg, ca. 2 cm.

Kopvoegen

Een dichte kopvoeg resulteert in een betere lucht- & vochtdichtheid van het buitenspouw blad. Hierdoor beperkt men dus ook de warmtedoorlaatbaarheid.

Bepalen van de optimale voegdikte bij dunne voeg

De ruwheid en onregelmatigheid van de stenen bepalen welke voegdikte het best kan aangehouden worden bij metselwerk met dunne voegen.
Daarom is het aan te raden om eerst een proefmuurtje op te stellen.
Via de opbouw van een proefmuurtje, bestaande uit een aantal steenlagen met verschillende voegdiktes (4 mm, 5 mm, 6 mm), kan men de strakheid van de gevel weergeven.
Het belangrijkste criterium is namelijk de vlakheid van de horizontale voeg (lintvoeg) en niet zozeer het beperken van de dikte van de voeg.

Reinigen van metselwerk

RESTEN VAN METSELMORTEL

Na verharding van de mortel verwijdert men eerst de grootste morteldelen met een borstel (geen staalborstel). Daarna de gevel reinigen met zuiver water, al dan niet onder hoge druk of een zachte borstel. Vermijd een puntstraal en bewaar voldoende afstand om aantasting van de oppervlaktetextuur en -kleur te vermijden.

Resterende vlekken kunnen eventueel verwijderd worden met een chemisch product geschikt voor het verwijderen van cementsluier. Vermijd steeds producten op basis van zoutzuur. Deze kunnen de kleur van de stenen en voegvulling aantasten. Vooraleer de gevelstenen met een chemisch product te behandelen, steeds een test doen op niet-verwerkte materialen of een beperkt niet-zichtbaar oppervlak en steeds na inwinnen van technisch advies van de leverancier. Het kan nodig zijn de behandelingen te herhalen om alle mortelresten te verwijderen.

Uitbloeiingen voorkomen

Baksteenmetselwerk wordt soms ontsierd door witte uitslag. Deze uitslag wordt veelal veroorzaakt doordat er gemetseld is onder ongunstige weersomstandigheden. Vaak worden vanwege een strakke planning en een hoog bouwtempo niet de noodzakelijke beschermende maatregelen getroffen. Onder zeer vochtige omstandigheden kunnen in water oplosbare stoffen aanleiding geven tot uitslag op het oppervlak. In zowel het voor- als najaar kunnen na een vochtige periode (als het metselwerk weer opdroogt) de oplosbare stoffen als gevolg van vochttransport naar het oppervlak komen. Na verdamping van het water blijft een witte uitslag achter. (Bron: Uitslag op baksteenmetselwerk - Heidelberg Cement Group)

Enige uitslag op metselwerk kan altijd optreden. Er bestaat tot op heden geen enkele gevelsteen die in combinatie met een bepaalde mortel en of voegspecie gegarandeerd uitbloeiingsvrij is.
Wel kan men bepaalde eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen  die het gevaar van uitbloeiingen minimaliseren (om sterke bevochtiging van vers metselwerk tegen te gaan):

 • tijdens de uitvoering het vers metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) 
 • voorlopige regenwaterafvoerbuizen plaatsen om te vermijden dat het metselwerk zeer vochtig wordt
 • niet metselen bij slagregen

 

Hand-Made gevelstenen verwerken

1) Om een zo homogeen mogelijk beeld te bekomen moeten de stenen voor het verwerken correct gemengd worden. Dit wil zeggen, verticaal afstapelen en minstens 5 verschillende pakken tegelijk verwerken.

2) De aanwezige brandvlekken maken deel uit van het beoogde resultaat. Om de nuance ten volle te verkrijgen dienen ze naar de zichtzijde van het gevelparement gedraaid te worden.

3) Vanwege de kleurnuances die kunnen voorkomen tussen de verschillende zichtzijden van één steen kan men door het draaien van de stenen meer of minder nuance bekomen. Door de lichtste strekken naar de zichtzijde van het gevelparement te draaien zal men de krachtigste nuance bekomen. 

4) De donkerste stenen, al dan niet met brandvlekken, hebben vaak de meeste kromming. Deze stenen kan men indien nodig het best verwerken door ze te verzagen als passtukken. Indien deze stenen niet verwerkt worden in het gevelparement zal dit de nuance afzwakken.