Waterpasserende verharding

 

Verharding met respect voor het grondwaterpeil

met een correcte waterdoorlatende opbouw van de ondergrond:

 

H2O clay paving

 

De toenemende klimaatverandering heeft een enorme impact op het milieu en brengt ook in onze sector een aantal uitdagingen met zich mee. Zo merkten we de laatste jaren dat de grote mate van verharde, dichte oppervlaktes kon leiden tot wateroverlast enerzijds en een daling van het grondwaterpeil anderzijds.

H2O Natural Clay Paving geeft het hemelwater de kans om ter plaatse te infiltreren. De waterdoorlatende bestrating en fundering voeren het water vertraagd af naar de ondergrond. Zo worden de rioleringen ontlast én blijft de grondwaterstand op peil. De volledige bestratingsopbouw resulteert in een minimale waterdoorlatendheid capaciteit van 5,4 x 10-5 m/s.

Al onze klinkers kunnen gebruikt worden met het H2O Natural Clay Paving Concept

 

 


Meer info over
H2O Natural Clay Paving?

 


 

Waarom 5,4 x 10-5 m/s?

De verharding moet voldoen aan een doorlatendheidsfactor k = 5,4 x 10-5 m/s.
Dit is gebaseerd op een korte, intense regenbui van 10 minuten die eens om de dertig jaar voorkomt. Concreet betekent dit dat de verharding een regenbui van 270 liter, per seconde, per hectare zeker moet kunnen laten infiltreren. Daarom is de capaciteit berekend op het dubbele van dit volume.

 

“100% natuurlijk met een 100% natuurlijk uitzicht
en zonder comfortverlies”

 

Alle kleiklinkers van Vande Moortel lenen zich tot waterdoorlatende bestrating dankzij hun specifieke natuurlijke karakter en kwaliteitskenmerken. In combinatie met de correcte voegvulling bieden onze kleiklinkers immers voldoende ruimte om het regenwater via de traditionele, natuurlijke voegen tussen de kleiklinkers in de ondergrond te laten infiltreren. In tegenstelling tot strengpersklinkers of betonklinkers ben je met Vande Moortel kleiklinkers dus niet verplicht om met afstandhouders te werken.

showroom

 

H2O CLAY PAVING SAND

 

In dit concept dient het H2O Clay Paving Sand toegepast te worden om het beoogde optimale resultaat te bekomen. Het is ontwikkeld voor een sterke, duurzame en blijvend waterdoorlatende voegvulling conform de huidige regelgeving en het OCW-advies.

 

 

Het H2O Natural Clay Paving concept bestaat uit 100% natuurlijke materialen met een zeer hoge levensduur die zo goed als volledig herbruikbaar zijn. Voor de productie van onze kleiklinkers maken we maximaal gebruik van lokale en hernieuwbare grondstoffen (rivierklei uit het Scheldebekken) en verduurzamen we als het ware de bodem onder onze voeten. De verwerking met het ecologisch geoptimaliseerde SeptimA-formaat resulteert meteen in 30% CO2-, materiaal- en energiereductie ten opzichte van gebakken straatstenen in klassiek formaat.

 

 

Pijlers van het H20 Natural Clay Paving Concept

 

  1.  100% natuurlijk materiaal
  2.  Een bewezen levensduur over meerdere generaties van méér dan 100 jaar
  3.  Herbruikbaar materiaal ( > 90 % bij elke cyclus)
  4.  Maximaal gebruik van lokale en hernieuwbare grondstof rivierklei (Schelde)
  5.  Maximale CO2-reductie: - 30% door gebruik van het SeptimA-formaat
  6.  30% materiaal- & energiereductie
  7.  minimale waterdoorlatendheid van 5,4 x 10-5 meter per seconde (= infiltratie van een regenbui van 270 liter per seconde per hectare, met een veiligheidsfactor 2)

 

H2O NATURAL CLAY PAVING IN DE PRAKTIJK