GevelstenenN7 Brick B

Technische informatie

Kleur omschrijving
De kleur in de massa is bruin-rood en gaat van aubergine-rood tot roodbruin met een sterk genuanceerde onregelmatige beige-witte oppervlaktetextuur met enkele licht gelige accenten.
Afmeting (L x B x H)
ca. 220x70x52 mm (LxBxH)
Aantal / m² met een traditionele voeg
68 (12 mm)
Aantal / m² met een dunne voeg
77 (6 mm)
Afmeting 2
ca. 215x100x65 mm (LxBxH) - Op aanvraag > 2000 m²

reportage N7 Brick B

De ecologische gevelsteen Nature7 Brick B zorgt voor een stedelijke uitstraling

De ecologische gevelsteen Nature7 Brick B zorgt voor een stedelijke uitstraling

Conforta in Deurne wordt energiezuinige wijk

Het project ligt middenin een bouwblok in de Confortawijk en bevat een passief kinderdagverblijf, een ondergrondse parkeergarage en zeven passiefwoningen met een groot terras op het dak en vier compacte kleinere woningen. Middenin het bouwblok ligt een grote langwerpige tuin.

Hackney Road 312: hoe bomschade uit de Tweede Wereldoorlog de kans gaf om potentiële verbeteringen aan te brengen aan de indeling, het ontwerp, de materiaalkeuze en wijzigingen door te voeren aan het gebouw en de gevel

Hackney Road 312: hoe bomschade uit de Tweede Wereldoorlog de kans gaf om potentiële verbeteringen aan te brengen aan de indeling, het ontwerp, de materiaalkeuze en wijzigingen door te voeren aan het gebouw en de gevel

De donkere honingkleurige Nature7 Brick B zorgt voor een perfecte integratie met de aangrenzende gebouwen

Het voormalige gebouw aan Hackney Road 312 was een door de oorlog beschadigd rijhuis – het laatste in de rij. Het was aan de buitenkant verstevigd en aan de binnenkant gestut. Jarenlang bevond het zich in die staat om instorting na bomschade tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen.

Creativiteit met gevelstenen bepaalt uitstraling kantoorgebouw

Creativiteit met gevelstenen bepaalt uitstraling kantoorgebouw

“Baksteen is en blijft het meest duurzame en meest tijdloze materiaal”

Op een voormalige brouwerijsite in de kern van Sint Gillis Dendermonde bouwt CAW Oost-Vlaanderen een kantoorgebouw met eerstelijnsopvang en 16 units voor kort-verblijf.   

Referenties

Zoek volgens gemeente

Referentie lijst N7 Brick B
Postcode Stad Straat Metselverband Voeg Voegkleur Raam Dakbedekking Opmerkingen
2100 Deurne Confortalei Klezorenverband 12 mm Beige hout plat kinderdagverblijf en 7 woningen (passief)
3311 TX Dordrecht Vest 96 Wildverband 12 mm Zwart zwart plat appartement
3313 CR Dordrecht Werf van Schouten 50 Wildverband 12 mm Beige zwart plat appartement
9940 Evergem Korianderstraat 38 Wildverband 6 mm zwart plat villa
9890 Gavere Steenweg 57 Wildverband 12 mm Beige beige bruin donkere tegelpan rijwoning
9052 Gentbrugge Het Kamp Wildverband 12 mm zwart plat Cohousing project 'Gecco' - appartementen en woningen
9050 Gentbrugge Jacques Eggermontstraat rechts v 61 Wildverband 6 mm wit plat appartement
3500 Hasselt Wolskestraat 2 Wildverband 6 mm zwart zwarte tegelpan halfopen - combinatie crepi
3582 Koersel Sportlaan 37 Wildverband 6 mm zwart plat
8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145 Wildverband 6 mm zwart plat VIVES Hogeschool
Print alle

Verwerkingstips

Voorbereiding werf

Kwalitatief en mooi metselwerk nastreven, begint bij het opslaan van de aangevoerde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, en beschermd tegen regen en opspattend vuil.

De gevelstenen worden vervaardigd uit de natuurlijke grondstof klei. Dit houdt in dat er tussen de opeenvolgende producties van eenzelfde steensoort kleur en maatverschillen mogelijk zijn.

Dit kan zo veel mogelijk vermeden worden dankzij volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Een bestelling behelst de totale hoeveelheid nodig voor de betreffende werf. Zo kan deze voorbehouden worden uit éénzelfde productierun.
 • Bij afroep laat men meteen de totale hoeveelheid stenen leveren. Indien de levering toch in meerdere keren moet gebeuren, worden steeds een aantal pakken uit de vorige levering met een aantal pakken uit de nieuwe levering gemengd. Dit wordt ook sterk aangeraden in geval van een nabestelling.
 • De gevelstenen neemt men diagonaal van boven naar onder uit de pakken.
 • Gevelstenen uit minimum vijf verschillende pakken simultaan mengen en verwerken.
 • Voor het uitpassen met gevelstenen op de werf neemt men eenheden uit de levering effectief bestemd voor deze werf. Men mag hiervoor niet louter rekenen met de theoretische afmetingen van de betreffende gevelsteen, en ook geen stalen gebruiken van een andere dan de voor deze werf voorbehouden productierun.
 • Vóór aanvang van de metselwerken, controleert men de leveringen visueel om eventuele niet-conformiteiten op te merken.
 • Bij vriesweer niet metselen of het ‘verse’ metselwerk beschermen met isolerende matten, om vorstschade aan de mortel te voorkomen. 
 • Bij aanhoudend droog en warm weer bevochtigt men licht het ‘verse’ metselwerk om te vermijden dat de mortel te snel uitdroogt.
 • Bij neerslag niet metselen om uitspoelen van mortel op de gevel te vermijden.

Metselen met Brick 7

Kantelen van de baksteen

Het beste resultaat bekomt men door de Brick 7 eerst vooraan neer te leggen en dan nauwgezet naar de achterzijde van het gevelvlak toe te kantelen. Zo drukken we de mortel samen naar de binnenzijde van het spouwblad.

Aanbrengen legmortel en voegmortel

Bij het aanbrengen van de voegmortel ervoor zorgen dat de legmortel (bij een klassieke voeg) en de dun- of lijmmortel (bij een dunne voeg) voldoende over de breedte van de steen wordt aangebracht, minimaal 5 cm. Men dient er wel steeds op toe te zien dat achterzijde van het buitenspouwblad vrij is van mortelresten en deze indien nodig af te strijken. Dit om contactpunten met de isolatie of het binnenspouwblad te vermijden. Bij navoegen moet er voldoende ruimte zijn voor het aanbrengen van een stevige afwerkingsvoeg, ca. 2 cm.

Kopvoegen

Een dichte kopvoeg resulteert in een betere lucht- & vochtdichtheid van het buitenspouw blad. Hierdoor beperkt men dus ook de warmtedoorlaatbaarheid.

Bepalen van de optimale voegdikte bij dunne voeg

De ruwheid en onregelmatigheid van de stenen bepalen welke voegdikte het best kan aangehouden worden bij metselwerk met dunne voegen.
Daarom is het aan te raden om eerst een proefmuurtje op te stellen.
Via de opbouw van een proefmuurtje, bestaande uit een aantal steenlagen met verschillende voegdiktes (4 mm, 5 mm, 6 mm), kan men de strakheid van de gevel weergeven.
Het belangrijkste criterium is namelijk de vlakheid van de horizontale voeg (lintvoeg) en niet zozeer het beperken van de dikte van de voeg.

Reinigen van metselwerk

RESTEN VAN METSELMORTEL

Na verharding van de mortel verwijdert men eerst de grootste morteldelen met een borstel (geen staalborstel). Daarna de gevel reinigen met zuiver water, al dan niet onder hoge druk of een zachte borstel. Vermijd een puntstraal en bewaar voldoende afstand om aantasting van de oppervlaktetextuur en -kleur te vermijden.

Resterende vlekken kunnen eventueel verwijderd worden met een chemisch product geschikt voor het verwijderen van cementsluier. Vermijd steeds producten op basis van zoutzuur. Deze kunnen de kleur van de stenen en voegvulling aantasten. Vooraleer de gevelstenen met een chemisch product te behandelen, steeds een test doen op niet-verwerkte materialen of een beperkt niet-zichtbaar oppervlak en steeds na inwinnen van technisch advies van de leverancier. Het kan nodig zijn de behandelingen te herhalen om alle mortelresten te verwijderen.

Uitbloeiingen voorkomen

Baksteenmetselwerk wordt soms ontsierd door witte uitslag. Deze uitslag wordt veelal veroorzaakt doordat er gemetseld is onder ongunstige weersomstandigheden. Vaak worden vanwege een strakke planning en een hoog bouwtempo niet de noodzakelijke beschermende maatregelen getroffen. Onder zeer vochtige omstandigheden kunnen in water oplosbare stoffen aanleiding geven tot uitslag op het oppervlak. In zowel het voor- als najaar kunnen na een vochtige periode (als het metselwerk weer opdroogt) de oplosbare stoffen als gevolg van vochttransport naar het oppervlak komen. Na verdamping van het water blijft een witte uitslag achter. (Bron: Uitslag op baksteenmetselwerk - Heidelberg Cement Group)

Enige uitslag op metselwerk kan altijd optreden. Er bestaat tot op heden geen enkele gevelsteen die in combinatie met een bepaalde mortel en of voegspecie gegarandeerd uitbloeiingsvrij is.
Wel kan men bepaalde eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen  die het gevaar van uitbloeiingen minimaliseren (om sterke bevochtiging van vers metselwerk tegen te gaan):

 • tijdens de uitvoering het vers metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) 
 • voorlopige regenwaterafvoerbuizen plaatsen om te vermijden dat het metselwerk zeer vochtig wordt
 • niet metselen bij slagregen

 

Hand-Made gevelstenen verwerken

1) Om een zo homogeen mogelijk beeld te bekomen moeten de stenen voor het verwerken correct gemengd worden. Dit wil zeggen, verticaal afstapelen en minstens 5 verschillende pakken tegelijk verwerken.

2) De aanwezige brandvlekken maken deel uit van het beoogde resultaat. Om de nuance ten volle te verkrijgen dienen ze naar de zichtzijde van het gevelparement gedraaid te worden.

3) Vanwege de kleurnuances die kunnen voorkomen tussen de verschillende zichtzijden van één steen kan men door het draaien van de stenen meer of minder nuance bekomen. Door de lichtste strekken naar de zichtzijde van het gevelparement te draaien zal men de krachtigste nuance bekomen. 

4) De donkerste stenen, al dan niet met brandvlekken, hebben vaak de meeste kromming. Deze stenen kan men indien nodig het best verwerken door ze te verzagen als passtukken. Indien deze stenen niet verwerkt worden in het gevelparement zal dit de nuance afzwakken.