GevelstenenN7 Brick R

Technische informatie

Kleur omschrijving
De kleur is overwegend groen-grijs in de massa.
Afmeting (L x B x H)
ca. 225x74x54 mm (LxBxH)
Aantal / m² met een traditionele voeg
64 (12 mm)
Aantal / m² met een dunne voeg
73 (6 mm)

reportage N7 Brick R

Creatieve inplanting creëert tegelijk openheid en privacy

Creatieve inplanting creëert tegelijk openheid en privacy

Ecologische baksteen ‘Nature7 Brick R’ sluit moeiteloos aan met groene omgeving

Vertrekkende van het gegeven van een relatief smal maar diep perceel in een parkgebied, stapt dit nieuwbouwontwerp af van de klassieke inplanting waarbij alle leeffuncties op één rij aan de achterliggende tuin geplaatst worden. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om het volume van de woning open te breken in twee volumes en de voor- en zijtuinstroken evenwaardig te maken aan de tuin achteraan, zodat alle woonfuncties bij de groene omgeving betrokken werden en het parkgevoel werd versterkt. Het resultaat is een inplanting waarbij de woning niet gewoon aan de tuin grenst, maar middenin het groen staat.

Groengrijze ecologische ‘Nature7 Brick R’ siert iconische woontoren op Het Stapelplein te Gent

Groengrijze ecologische ‘Nature7 Brick R’ siert iconische woontoren op Het Stapelplein te Gent

360 Architecten creëert nieuwe landmark als ijkpunt in de opwaardering van de oude Gentse havenbuurt

De meest duurzame vorm van stadsvernieuwing is het opwaarderen van bestaande buurten. Dat doet Gent voortreffelijk met de oude havenbuurt Oude Dokken waar duidelijk een nieuwe wind waait.

Crematorium Oldenzaal: vibrerend baksteenvolume straalt beoogde sereniteit uit

Crematorium Oldenzaal: vibrerend baksteenvolume straalt beoogde sereniteit uit

Smalle Nature7 Brick R en linea 7036 bundelen hun krachten voor opmerkelijk reliëfpatroon

Het bijzondere Crematorium van Oldenzaal ligt op een prachtige locatie, bij de begraafplaats, in een landschap gekenmerkt door bosachtige coulisses en zachte heuvels. De kleine bebouwde oppervlakte, in eerst instantie alleen bestemd voor een crematieruimte, heeft geleid tot het strak, compact ontwerp, waarin de aula en de gastenkamer boven de crematieruimte zijn geplaatst.

Stoer en robuust karakter van Brick R triomfeert in een architecturaal pareltje

Stoer en robuust karakter van Brick R triomfeert in een architecturaal pareltje

Cadiz, 40.000m² aan woningen, kantoren, een woonzorgcentrum, horeca en winkels

Cadiz is een multifunctioneel bouwblok in de Cadixwijk op het Eilandje in Antwerpen. De bouw van dit prestigieuze project draagt bij aan de opmars van een volledig nieuwe, hippe stadsbuurt. 

Verticale verwerking als concept

Verticale verwerking als concept

Gevelsteen als creatieve bron van een nieuw schoolgebouw

In Adliswil heeft plaatselijke schooltje er een architecturale parel bijgekregen. Aan de noordkant van de sporthal, op de speelplaats van de lagere school is een gloednieuw gebouw opgetrokken. 

Referenties

Zoek volgens gemeente

Referentie lijst N7 Brick R
Postcode Stad Straat Metselverband Voeg Voegkleur Raam Dakbedekking Opmerkingen
8134 Adliswil Kopfholzstrasse 4 Neubau Schulhaus Kopfholz
3818 AB Amersfoort Hugo De Grootlaan 23 Wildverband 12 mm Groen-grijs zwart plat villa - terugliggend
2000 Antwerpen Luppenstraat 46-50 Wildverband 6 mm plat Kostuumatelier
2000 Antwerpen Oostkaai 22-Kattendijk Halfsteensverband 12 mm Donkergrijs zwart plat appartementen
8580 Avelgem Kortrijksestraat 108 Wildverband 6 mm rijwoning
1852 Beigem Ten Doorn 21 Wildverband 6 mm zwart plat villa - steenstrips!
2880 bornem sint amandsesteenweg 41-43 Wildverband 6 mm zwart ontmoetingscentrum ter dilft
1700 Dilbeek Emile De Blutslaan Wildverband 6 mm zwart plat groepswoningen
9031 Drongen Mariakerkesteenweg 100 Wildverband 6 mm Mix sEptEm 7039 - Brick R
3550 Heusden-Zoldder Joachimstraat 15 Wildverband 6 mm vrijstaand-combinatie brick I
Print alle

Verwerkingstips

Voorbereiding werf

Kwalitatief en mooi metselwerk nastreven, begint bij het opslaan van de aangevoerde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, en beschermd tegen regen en opspattend vuil.

De gevelstenen worden vervaardigd uit de natuurlijke grondstof klei. Dit houdt in dat er tussen de opeenvolgende producties van eenzelfde steensoort kleur en maatverschillen mogelijk zijn.

Dit kan zo veel mogelijk vermeden worden dankzij volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Een bestelling behelst de totale hoeveelheid nodig voor de betreffende werf. Zo kan deze voorbehouden worden uit éénzelfde productierun.
 • Bij afroep laat men meteen de totale hoeveelheid stenen leveren. Indien de levering toch in meerdere keren moet gebeuren, worden steeds een aantal pakken uit de vorige levering met een aantal pakken uit de nieuwe levering gemengd. Dit wordt ook sterk aangeraden in geval van een nabestelling.
 • De gevelstenen neemt men diagonaal van boven naar onder uit de pakken.
 • Gevelstenen uit minimum vijf verschillende pakken simultaan mengen en verwerken.
 • Voor het uitpassen met gevelstenen op de werf neemt men eenheden uit de levering effectief bestemd voor deze werf. Men mag hiervoor niet louter rekenen met de theoretische afmetingen van de betreffende gevelsteen, en ook geen stalen gebruiken van een andere dan de voor deze werf voorbehouden productierun.
 • Vóór aanvang van de metselwerken, controleert men de leveringen visueel om eventuele niet-conformiteiten op te merken.
 • Bij vriesweer niet metselen of het ‘verse’ metselwerk beschermen met isolerende matten, om vorstschade aan de mortel te voorkomen. 
 • Bij aanhoudend droog en warm weer bevochtigt men licht het ‘verse’ metselwerk om te vermijden dat de mortel te snel uitdroogt.
 • Bij neerslag niet metselen om uitspoelen van mortel op de gevel te vermijden.

Metselen met Brick 7

Kantelen van de baksteen

Het beste resultaat bekomt men door de Brick 7 eerst vooraan neer te leggen en dan nauwgezet naar de achterzijde van het gevelvlak toe te kantelen. Zo drukken we de mortel samen naar de binnenzijde van het spouwblad.

Aanbrengen legmortel en voegmortel

Bij het aanbrengen van de voegmortel ervoor zorgen dat de legmortel (bij een klassieke voeg) en de dun- of lijmmortel (bij een dunne voeg) voldoende over de breedte van de steen wordt aangebracht, minimaal 5 cm. Men dient er wel steeds op toe te zien dat achterzijde van het buitenspouwblad vrij is van mortelresten en deze indien nodig af te strijken. Dit om contactpunten met de isolatie of het binnenspouwblad te vermijden. Bij navoegen moet er voldoende ruimte zijn voor het aanbrengen van een stevige afwerkingsvoeg, ca. 2 cm.

Kopvoegen

Een dichte kopvoeg resulteert in een betere lucht- & vochtdichtheid van het buitenspouw blad. Hierdoor beperkt men dus ook de warmtedoorlaatbaarheid.

Bepalen van de optimale voegdikte bij dunne voeg

De ruwheid en onregelmatigheid van de stenen bepalen welke voegdikte het best kan aangehouden worden bij metselwerk met dunne voegen.
Daarom is het aan te raden om eerst een proefmuurtje op te stellen.
Via de opbouw van een proefmuurtje, bestaande uit een aantal steenlagen met verschillende voegdiktes (4 mm, 5 mm, 6 mm), kan men de strakheid van de gevel weergeven.
Het belangrijkste criterium is namelijk de vlakheid van de horizontale voeg (lintvoeg) en niet zozeer het beperken van de dikte van de voeg.

Reinigen van metselwerk

RESTEN VAN METSELMORTEL

Na verharding van de mortel verwijdert men eerst de grootste morteldelen met een borstel (geen staalborstel). Daarna de gevel reinigen met zuiver water, al dan niet onder hoge druk of een zachte borstel. Vermijd een puntstraal en bewaar voldoende afstand om aantasting van de oppervlaktetextuur en -kleur te vermijden.

Resterende vlekken kunnen eventueel verwijderd worden met een chemisch product geschikt voor het verwijderen van cementsluier. Vermijd steeds producten op basis van zoutzuur. Deze kunnen de kleur van de stenen en voegvulling aantasten. Vooraleer de gevelstenen met een chemisch product te behandelen, steeds een test doen op niet-verwerkte materialen of een beperkt niet-zichtbaar oppervlak en steeds na inwinnen van technisch advies van de leverancier. Het kan nodig zijn de behandelingen te herhalen om alle mortelresten te verwijderen.

Uitbloeiingen voorkomen

Baksteenmetselwerk wordt soms ontsierd door witte uitslag. Deze uitslag wordt veelal veroorzaakt doordat er gemetseld is onder ongunstige weersomstandigheden. Vaak worden vanwege een strakke planning en een hoog bouwtempo niet de noodzakelijke beschermende maatregelen getroffen. Onder zeer vochtige omstandigheden kunnen in water oplosbare stoffen aanleiding geven tot uitslag op het oppervlak. In zowel het voor- als najaar kunnen na een vochtige periode (als het metselwerk weer opdroogt) de oplosbare stoffen als gevolg van vochttransport naar het oppervlak komen. Na verdamping van het water blijft een witte uitslag achter. (Bron: Uitslag op baksteenmetselwerk - Heidelberg Cement Group)

Enige uitslag op metselwerk kan altijd optreden. Er bestaat tot op heden geen enkele gevelsteen die in combinatie met een bepaalde mortel en of voegspecie gegarandeerd uitbloeiingsvrij is.
Wel kan men bepaalde eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen  die het gevaar van uitbloeiingen minimaliseren (om sterke bevochtiging van vers metselwerk tegen te gaan):

 • tijdens de uitvoering het vers metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) 
 • voorlopige regenwaterafvoerbuizen plaatsen om te vermijden dat het metselwerk zeer vochtig wordt
 • niet metselen bij slagregen

 

Hand-Made gevelstenen verwerken

1) Om een zo homogeen mogelijk beeld te bekomen moeten de stenen voor het verwerken correct gemengd worden. Dit wil zeggen, verticaal afstapelen en minstens 5 verschillende pakken tegelijk verwerken.

2) De aanwezige brandvlekken maken deel uit van het beoogde resultaat. Om de nuance ten volle te verkrijgen dienen ze naar de zichtzijde van het gevelparement gedraaid te worden.

3) Vanwege de kleurnuances die kunnen voorkomen tussen de verschillende zichtzijden van één steen kan men door het draaien van de stenen meer of minder nuance bekomen. Door de lichtste strekken naar de zichtzijde van het gevelparement te draaien zal men de krachtigste nuance bekomen. 

4) De donkerste stenen, al dan niet met brandvlekken, hebben vaak de meeste kromming. Deze stenen kan men indien nodig het best verwerken door ze te verzagen als passtukken. Indien deze stenen niet verwerkt worden in het gevelparement zal dit de nuance afzwakken.