GevelstenenVeldbrand Rood

Technische informatie

Kleur omschrijving
De kleur is helder rood tot in de massa en sterk genuanceerd van rood, rood-bruin tot rood-blauw.
Afmeting (L x B x H)
ca. 195x92x62 mm (LxBxH)
Aantal / m² met een traditionele voeg
66 (12 mm)
Aantal / m² met een dunne voeg
74 (6 mm)

reportage Veldbrand Rood

BMCC, een stadsvernieuwingsproject dat alle troeven van de historische binnenstad uitspeelt

BMCC, een stadsvernieuwingsproject dat alle troeven van de historische binnenstad uitspeelt

De Veldbrand vormt de perfecte synthese van gevelstenen in de buurt waardoor die het nieuwe beurs- en congresgebouw moeiteloos in zijn omgeving inpast

De Brugse binnenstad is opnieuw een trekpleister rijker. Het Beursplein doet voortaan zijn naam alle eer aan, want waar voorheen een onpersoonlijke parking het beeld ontsierde, pronkt sinds kort het nagelnieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC). Dit pareltje naar een ontwerp van Souto de Moura Architects en META Architectuurbureau verbindt de buurt in alle opzichten en lokt tegelijkertijd ook veel toeristen naar de erfgoedstad.

Expressief metselwerk ademt ambacht uit van het ‘steenbakken’

Expressief metselwerk ademt ambacht uit van het ‘steenbakken’

Not ‘just another brick in the wall’

De bouwplaats van deze opmerkelijke woning was oorspronkelijk een onbebouwd bouwkavel voor een vrijstaande woning in een oude groene verkaveling uit de jaren '60. De opdrachtgevers voelden echter niets voor het stereotype conformistische concept van een vrijstaand huis op een gemillimeterd gazon.

‘Massief ensemble met grote uitsnijdingen kaderen het landschap’

‘Massief ensemble met grote uitsnijdingen kaderen het landschap’

Authentieke Veldbrand baksteen articuleert de dialoog tussen gebouw en landschap

‘House Hh’ toont hoe de realisatie van nieuwe woning samengaat met opwaardering van het landschap. Een maximaal zicht op de omgeving bieden en toch een plek creëren waar een familie zich thuis en geborgen kan voelen, dat was de uitdaging bij de start van dit project.

Referenties

Zoek volgens gemeente

Referentie lijst Veldbrand Rood
Postcode Stad Straat Metselverband Voeg Voegkleur Raam Dakbedekking Opmerkingen
9120 Beveren Klapperstraat Wildverband 12 mm Donkergrijs appartement
9961 Boekhoute Tingelhoek 21 Wildverband 12 mm Grijs zwart plat huisartsenpraktijk
8000 Brugge Beursplein 1 Halfsteensverband 12 mm Grijs plat meeting- en congrescenter - afgewerkt met ruwe voeg
8720 Dentergem Tieltseweg 19 Wildverband 6 mm groengrijs terracotta pan vrijstaand
9050 Destelbergen Olmenlaan 8 Wildverband 12 mm Cementgrijs zwart plat villa - voegmethode met mortelbaarden
1653 Dworp Duling tov 39 Halfsteensverband 12 mm Grijs wit
9000 Gent Spadestraat Halfsteensverband 12 mm Cementgrijs grijs rode pan rijwoning - ruwe voeg
3530 Houthalen Molenweg 85 Wildverband 12 mm Lichtgrijs Hout Vrijstaande villa
9750 Huise Keitelstraat 9 Wildverband 12 mm Grijs hout donkere pan vrijstaand
9280 Lebbeke Lange Molenstraat links van 31 Wildverband 6 mm zwart plat vrijstaand
Print alle

Verwerkingstips

Voorbereiding werf

Kwalitatief en mooi metselwerk nastreven, begint bij het opslaan van de aangevoerde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, en beschermd tegen regen en opspattend vuil.

De gevelstenen worden vervaardigd uit de natuurlijke grondstof klei. Dit houdt in dat er tussen de opeenvolgende producties van eenzelfde steensoort kleur en maatverschillen mogelijk zijn.

Dit kan zo veel mogelijk vermeden worden dankzij volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Een bestelling behelst de totale hoeveelheid nodig voor de betreffende werf. Zo kan deze voorbehouden worden uit éénzelfde productierun.
 • Bij afroep laat men meteen de totale hoeveelheid stenen leveren. Indien de levering toch in meerdere keren moet gebeuren, worden steeds een aantal pakken uit de vorige levering met een aantal pakken uit de nieuwe levering gemengd. Dit wordt ook sterk aangeraden in geval van een nabestelling.
 • De gevelstenen neemt men diagonaal van boven naar onder uit de pakken.
 • Gevelstenen uit minimum vijf verschillende pakken simultaan mengen en verwerken.
 • Voor het uitpassen met gevelstenen op de werf neemt men eenheden uit de levering effectief bestemd voor deze werf. Men mag hiervoor niet louter rekenen met de theoretische afmetingen van de betreffende gevelsteen, en ook geen stalen gebruiken van een andere dan de voor deze werf voorbehouden productierun.
 • Vóór aanvang van de metselwerken, controleert men de leveringen visueel om eventuele niet-conformiteiten op te merken.
 • Bij vriesweer niet metselen of het ‘verse’ metselwerk beschermen met isolerende matten, om vorstschade aan de mortel te voorkomen. 
 • Bij aanhoudend droog en warm weer bevochtigt men licht het ‘verse’ metselwerk om te vermijden dat de mortel te snel uitdroogt.
 • Bij neerslag niet metselen om uitspoelen van mortel op de gevel te vermijden.

Reinigen van metselwerk

RESTEN VAN METSELMORTEL

Na verharding van de mortel verwijdert men eerst de grootste morteldelen met een borstel (geen staalborstel). Daarna de gevel reinigen met zuiver water, al dan niet onder hoge druk of een zachte borstel. Vermijd een puntstraal en bewaar voldoende afstand om aantasting van de oppervlaktetextuur en -kleur te vermijden.

Resterende vlekken kunnen eventueel verwijderd worden met een chemisch product geschikt voor het verwijderen van cementsluier. Vermijd steeds producten op basis van zoutzuur. Deze kunnen de kleur van de stenen en voegvulling aantasten. Vooraleer de gevelstenen met een chemisch product te behandelen, steeds een test doen op niet-verwerkte materialen of een beperkt niet-zichtbaar oppervlak en steeds na inwinnen van technisch advies van de leverancier. Het kan nodig zijn de behandelingen te herhalen om alle mortelresten te verwijderen.

Uitbloeiingen voorkomen

Baksteenmetselwerk wordt soms ontsierd door witte uitslag. Deze uitslag wordt veelal veroorzaakt doordat er gemetseld is onder ongunstige weersomstandigheden. Vaak worden vanwege een strakke planning en een hoog bouwtempo niet de noodzakelijke beschermende maatregelen getroffen. Onder zeer vochtige omstandigheden kunnen in water oplosbare stoffen aanleiding geven tot uitslag op het oppervlak. In zowel het voor- als najaar kunnen na een vochtige periode (als het metselwerk weer opdroogt) de oplosbare stoffen als gevolg van vochttransport naar het oppervlak komen. Na verdamping van het water blijft een witte uitslag achter. (Bron: Uitslag op baksteenmetselwerk - Heidelberg Cement Group)

Enige uitslag op metselwerk kan altijd optreden. Er bestaat tot op heden geen enkele gevelsteen die in combinatie met een bepaalde mortel en of voegspecie gegarandeerd uitbloeiingsvrij is.
Wel kan men bepaalde eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen  die het gevaar van uitbloeiingen minimaliseren (om sterke bevochtiging van vers metselwerk tegen te gaan):

 • tijdens de uitvoering het vers metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) 
 • voorlopige regenwaterafvoerbuizen plaatsen om te vermijden dat het metselwerk zeer vochtig wordt
 • niet metselen bij slagregen

 

Hand-Made gevelstenen verwerken

1) Om een zo homogeen mogelijk beeld te bekomen moeten de stenen voor het verwerken correct gemengd worden. Dit wil zeggen, verticaal afstapelen en minstens 5 verschillende pakken tegelijk verwerken.

2) De aanwezige brandvlekken maken deel uit van het beoogde resultaat. Om de nuance ten volle te verkrijgen dienen ze naar de zichtzijde van het gevelparement gedraaid te worden.

3) Vanwege de kleurnuances die kunnen voorkomen tussen de verschillende zichtzijden van één steen kan men door het draaien van de stenen meer of minder nuance bekomen. Door de lichtste strekken naar de zichtzijde van het gevelparement te draaien zal men de krachtigste nuance bekomen. 

4) De donkerste stenen, al dan niet met brandvlekken, hebben vaak de meeste kromming. Deze stenen kan men indien nodig het best verwerken door ze te verzagen als passtukken. Indien deze stenen niet verwerkt worden in het gevelparement zal dit de nuance afzwakken.